Nghề Sửa Khóa ở TPHCM


Quý khách tìm được mọi thông tin sửa khóa chia sẻ liên quan tới Nghề Sửa Khóa ở TPHCM.


  • Không biết từ bao giờ,nghề thợ khoá tại Sài -Gòn được hình thành,có lẽ từ thời có người Pháp đến đây.Người Pháp đến và đem theo các loại khoá của Tây đến để sử dụng.Dần dà vì nhu cầu bảo vệtài sản…

    Đăng vào 18 Th12, 2015 bởi adminXem chi tiết